Centrum wiedzy

Susze

Susze
Nazywając odmiany, kierujemy się podobieństwem pod względem profilu zapachowego i działania na organizm. Nie są to oryginalne odmiany, ponieważ musiałyby to być odmiany o wysokiej zawartości THC - około 20%, a nasze odmiany są legalnymi szczepami, zawierającymi maksymalnie do 0,2%... Więcej